V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0

Model použití klempířských prvků na střeše

 
Blix nabízí ucelený a nejkomplexnější systém ohýbaných klempířských doplňků pro střechy a fasády. K jeho hlavními přednostem patří velký výběr materiálových a barevných variant pro všechny nejběžnější typy střech, ucelený sortiment nejčastěji používaných ohýbaných prvků (tzv. oplechování) pro řešení základních střešních a fasádních detailů. Vysoká variabilita rozvinutých šířek pak uspokojí individuální potřeby. Samozřejmostí je ochranná fólie na povrchu lakovaných, měděných a titanzinkových výrobků (na vyžádání i u výrobků z přírodního pozinku a hliníku), která zajišťuje perfektní výsledek po dokončení montáže.
 

 
Interaktivní model použití prvků
(najetím myší na číslo se zobrazí prvek)
(kliknutím na prvek přejdete na výběr materiálu a barvy)
 
 
Klempířské prvky Blix
Podkladní_plech Podkladní_plech Okapní plech Okapní plech Hřebenáč Hřebenáč Lemování boční Lemování boční s drážkou Lemování přední Lemování přední Závětrná lišta Závětrná lišta Úžlabí Dilatační lišta Oplechování atiky Parapety Parapety Parapety klempirske vyrobky
 
 
 

Kompletní soupis standardních klempířských prvků BLIX
(kliknutím na řádek přejdete na výběr materiálu a barvy)
 
Č. Název prvku Profil r. š. profilu  
 1 podkladní plech    150 výběr oplechování
 2 okapní plech   250 výběr oplechování
 3 hřebenáč jednoduchý   330 výběr oplechování
 4 lemování boční   330 výběr oplechování
 5
lemování boční
s vodní drážkou
  400 výběr oplechování
 6 lemování přední   330 výběr oplechování
 7 závětrná lišta   330 výběr oplechování
 8
závětrná lišta 
s vodní drážkou
  400 výběr oplechování
 9 závětrná lišta závěsná 250 výběr oplechování
 10 úžlabí   500 výběr oplechování
 11
úžlabí 
se stojatou drážkou
  670 výběr oplechování
 12 dilatační lišta přítlačná   100 výběr oplechování
 13 dilatační lišta   330 výběr oplechování
 14 oplechování atiky   400 výběr oplechování
 15 parapety  parapety_naMiru 300 výběr oplechování
 

 
Detailní popis klempířských prvků Blix
 
PODKLADNÍ PLECH
Používá se pro zpevnění převislých částí konstrukcí jako jsou např. atiky, okapní plechy. Kotví se přímo na konstrukci a může být zároveň prvkem nosným. Pohledový klempířský prvek se na něj nasunuje a v případě dobrého kotvení již nemusí být pohledový prvek kotvený. Díky použití podkladního plechu dochází jak ke zpevnění převislé části tak lepší možnosti zajištění dilatace pohledového prvku.
 
 
OKAPNÍ PLECH
Slouží pro bezpečné odvedení vody z krytiny do žlabu zejména u plechových krytin a krytin z asfaltových pásů či šindele, odvedení kondenzátu z difúzní folie mimo konstrukci střechy a jako součást konstrukce nástřešních žlabů.
 
 
HŘEBENÁČ
Hřebenáč slouží k zakrytí střechy v místě (hřebenu), kde dochází ve vrcholu střechy ke styku dvou ploch.
 
 
LEMOVÁNÍ BOČNÍ
Slouží zejména k oplechování zdí vystupujících nad konstrukci střechy. Může se jednat o vikýře, komíny, požární zdi nebo světlíky. Ideální variantou je použít vždy lemování s vodní drážkou pro bezpečnější odvod vody. Výška vytažení oplechování na konstrukci je závislá od místních podmínek a to zejména sněhových (obecně platí čím vyšší sněhová oblast tím vyšší lemování). Boční lemování je dobré překrýt dilatační lištou která zvyšuje bezpečnost proti zatečení v případě stékání vody po konstrukci.
 
 
LEMOVÁNÍ PŘEDNÍ
Slouží k přechodu mezi svislou stěnovou konstrukcí a spádnicí střechy. Vytažení na konstrukci se určí dle dané klimatické oblasti. Napojení na střešní krytinu se provede dle použitého druhu střešní krytiny zejména v závislosti na profilaci dané krytiny. Čím vyšší profil krytiny tím vyšší přední závěrečný ohyb pro vystřižení profilu krytiny.
 
 
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
Používá se k zakončení střech ve štítu u krytin, které nemají vlastní systémové prvky krajových tašek jako je Eternit, Cembrit, plechové krytiny, asfaltové pásy a šindele nebo tam, kde systém krajových tašek nelze použít a to např.: u šikmých štítů. Závětrná lišta chrání také štítovou konstrukci před povětrnostními vlivy. Opět je zde varianta bezpečnější s vodní drážkou a po zvážení místní situace varianta bez vodní drážky.
 
 
ÚŽLABÍ
Slouží k odvedení srážkové vody z protínajících se ploch střech.
 
 
ÚŽLABÍ SE STOJATOU DRÁŽKOU
Slouží k odvedení vody z protínajících se střešních ploch které nemají stejný spád a nebo stejnou délku spádnice (krovu).
 
 
DILATAČNÍ LIŠTA PŘÍTLAČNÁ
Slouží k zajištění nepropustnosti spáry mezi klempířskou konstrukcí nebo povlakovou hydroizolací a povrchem stěnové konstrukce. Je samostatně přikotvená ke konstrukci.
 
 
DILATAČNÍ LIŠTA
Slouží k překlenutí dilatačních spár například na zdvojených atikách plochých střech. Hydroizolace se napojuje z obou stran lišty.
 
 
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
Slouží k oplechování atikových a požárních zdí, případně jiných vystupujících konstrukcí nad střešní rovinu u plochých i šikmých střech.
 
 
PARAPET
Slouží na zakrytí konstrukce pod oknem. Důležitými zásadami montáže jsou: zajistit vyložení parapetu mimo fasádu min. 30 mm, parapet montovat na pevný podklad se spádem od okna. Parapet se kotví jak k podkladu tak do rámu okna. Zakončení parapetu na stranách lze buď speciální krytkou nebo klempířským zahnutím.
 
 

+420 725 675 675
eshop@blix.cz

Powered by Programia