V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0

Blix - synonymum rychlosti klempířské výroby

Datum:4.11.2015

Dynamické zrychlování tempa stavební výroby je ruku v ruce se zvyšujícími se nároky na efektivitu práce často prubířským kamenem pro realizační firmy, jež fungují převážně v roli subdodavatele vybraných specializovaných činností. Tento aspekt se však pomalu ale jistě začíná přenášet i do sféry investičních akcí malého rozsahu, kdy se už i soukromí investoři, vědomi si negativního finančního dopadu zdlouhavé realizace prací na objektech pro (nejen) rodinné bydlení, snaží nalézt adekvátní kompromis mezi dobou výstavby a kvalitou odvedené práce.
To vše s sebou nese zvýšený tlak na dodavatele stavebních prací, kteří často nejsou schopni realizovat svoje smluvní závazky, a tak dochází k nepříjemnostem v podobě reklamací. V extrémních situacích může nedostatečná pružnost s nízkou efektivitou prací dospět při špatném odhadnutí vlastních sil před podpisem smlouvy ke ztrátovým výsledkům či v nejzazším případě i ke krachu.
Naším cílem je však dlouhodobě posouvat schopnosti Vás, našich zákazníků z řad realizačních firem a střechařských řemeslníků, neustále kupředu a umožňovat Vám vykonávání Vašich profesí tak, abyste měli náskok před svými konkurenty, abyste dokázali obstát v nejen v boji o získání zakázek, ale i při vlastním výkonu své činnosti, a abyste mohli nadále rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve střechařském oboru.
Právě díky této motivaci Vám můžeme představit výrobkovou řadu BLIX®, ucelený systém klempířských ohýbaných prvků, který je svou promyšleností jedinečným nástrojem, jenž vnese další pokrok do Vašeho řemesla.

BLIX® - od služby k výrobku

Služba „Expresní klempířská výroba do 48 hodin“? Svět se zrychluje a každý z nás dobře ví, že čas jsou peníze. Stačí tak vyslovit jediné slovo: BLIX! Začít můžete tím, že ušetříte několik slov, a tudíž i několik drahocenných vteřin. Jen tato 4 písmena už spoří Vaše peníze.
Že se na službu nedá sáhnout a její vysvětlení může být komplikované? Právě proto jsme proměnili abstraktní službu na konkrétní výrobek. Nově mají všechny typové prvky z řady „Standardy“ a „Nestandardy“ svoje položkové číslo a stávají se tak zbožím.
BLIX® - synonymum rychlosti
Rychlost a kvalita provádění stavebních prací je alfou a omegou úspěchu. Proto dodáváme výrobky z řady BLIX® do Vámi požadovaného obchodního centra (OC) Coleman do 48 hodin od objednání*. Sofistikované plánování výroby, moderní technologie, směnná výroba a zvládnutá logistická podpora – to jsou základní stavební kameny, které umožňují realizovat dodávky v takto krátkém čase do kteréhokoli OC do dvou pracovních dnů. Nechejte výrobu na nás – ušetříte čas i peníze! Poptávka a následný nákup materiálu, jeho přeprava, dělení, ohýbání a odvoz na stavbu se pro Vás může stát minulostí, neboť právě tyto činnosti Vám nepřinesou takový finanční efekt jako vlastní výkon na střeše. Věnujete-li svůj um výhradně své kvalifikované práci, dokončíte své zakázky dříve a můžete se věnovat dalším. Nezanedbatelným aspektem je i snížení nákladů na vlastní výrobní kapacity a dále možnost snížit hodnotu kapitálu vázaného ve vstupním materiálu.
BLIX® - ucelený sortiment
V rámci výrobkové řady nabízíme 15 základních prvků, které tvoří nejběžnější ohýbané klempířské doplňky střech. K výběru je široká škála typizovaných rozvinů v řadě „Standardy“, řada „Nestandardy“ pak skýtá možnost vybrat si kterýkoliv ze základních prvků v libovolné rozvinuté šířce (limitováno pouze její minimální a maximální předdefinovanou hodnotou pro daný prvek). Šetřete své peníze výběrem odpovídajícího rozvinu – neplaťte za zbytečně velké šířky! Volit můžete z běžně dostupných dvanácti materiálových variant.
 
BLIX® - beze zbytku
Neplaťte za zbytkový materiál – výrobky BLIX® u nás můžete objednat podle své skutečné potřeby v délkách na násobky decimetrů! Po zaměření již nemusíte přemýšlet, co s materiálem, který nevyužijete. Šetřete své finance správným rozhodnutím. U nás zaplatíte jen to, co doopravdy spotřebujete. Získáte tak možnost ukázat investorovi, že Vaše úspora je i jeho úsporou.
BLIX® - do šesti
6 běžných metrů – to je délka, do níž jednotlivé prvky řady BLIX® dodáváme. Z této skutečnosti vyplývá hned několik předností. Čím delší prvky, tím méně spojů. A čím méně spojů, tím rychlejší práce. Takto se opět dostáváme k efektivitě práce, neboť napojení prvků si vyžaduje již odborné schopnosti a je třeba provést spoje co nejdůkladněji. S menším počtem spojů klesá i čas montáže a zároveň roste produktivita práce. Každé napojení však představuje potenciální riziko z hlediska zatékání srážkové vody. S menším množstvím napojení prvků ovšem klesá i případná hrozba budoucích problémů. Ohýbání probíhá na hydraulické šestimetrové ohýbačce; jednotlivé ohyby jsou konzistentní a přesné. I při větších výrobních sériích nedochází k odchylkám v profilu.
BLIX® - chráněno jménem
Máte rádi svoji práci? Mějte ji ještě raději! Během montáže prvků BLIX® již nemusíte být v neustálém střehu, zda v důsledku neopatrnosti nedošlo k poškození povrchu na pohledové straně. 25 mikrometrů barevného laku ne vždy odolá všem okolnostem, ať už při přepravě či při vlastní montáži. Rovněž otisky prstů na citlivých materiálech (měď, titanzinek) nebývají tou nejlepší vizitkou střechaře, byť se často těmto věcem nelze zcela vyhnout. Dokonalou ochranu pohledových ploch prvků BLIX® nyní nově zajišťuje ochranná fólie, která je zároveň i nositelem logotypie značky. Ponechte si tak možnost strhnout tuto fólii až v momentě, kdy nehrozí žádné poškození vlivem manipulace, montáže či postupu dalších stavebních prací. Budete překvapeni – už žádné otisky prstů na měděné závětrné liště, žádné skvrny ze zbytků malty či omítky na titanzinkovém parapetu, žádné škrábance na lakovaném úžlabí! BLIX® - to je čistá práce!
  
BLIX® - kde běžné typy nestačí
Rozličné typy střech si žádají odlišná řešení, k nimž je často zapotřebí přistupovat zcela individuálně. Nabízený výčet 15 prvků proto nemusí být za všech okolností dostačující. Máte rozpracovanou akci, na niž potřebujete zcela atypický ohýbaný prvek? I v takovém případě dokážeme reflektovat Vaše potřeby! Předložte nám specifikaci Vámi (investorem) požadovaných ohýbaných klempířských prvků včetně definice materiálu, my Vám předložíme cenovou nabídku. Pokud bude daný vstupní materiál ve výrobě skladem (ideálně: bude-li to jeden z nabízených pro řadu „Standardy“ či „Nestandardy“), platí totéž, co v předchozích odstavcích: dodání do 48 hodin od objednání, v délce do 6 běžných metrů na násobky decimetrů, s ochrannou fólií. Celý proces se prodlouží pouze o individuální kalkulaci na daný prvek, což v praxi představuje dodatečných cca 12 hodin max. pro vlastní ocenění Vámi definovaného prvku. Není-li materiál není ve výrobě skladem, řeší se Vaše zakázka individuálně po dohodě s Vaším příslušným colemanobchodníkem.
BLIX® - pro každého
Výrobková řada BLIX® neklade žádné extrémní nároky na montáž. Jejich instalaci tudíž zvládne opravdu každý, kdo má zkušenosti se střešními pracemi. Žádné složité dotváření, žádné speciální nářadí. My vyrobíme, Vy montujete!
Hodně úspěchů a spoustu efektivně odvedené práce na zakázkách přeje tým společnosti Coleman!
 
*Záleží na výběru osobního odběru a objednaném množství prvků.

+420 725 675 675
eshop@blix.cz

Powered by Programia