V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0

Jak namontovat venkovní parapety?

Ve spolupráci s našimi řemeslníky a montéry jsme pro Vás připravili stručný a jasný návod na montáž venkovních parapetů. 
 
Zaměření venkovních parapetů
 
Rozměr délky venkovního parapetu včetně krytek by měl být minimálně shodný s rozměrem rámu okna.
 
Čistý výrobní rozměr délky venkovního parapetu je o 8-10 mm kratší z důvodu tepelné roztažnosti parapetu. V případě použití hliníkové krytky je pro zajištění dilatace parapetu vhodné do drážky v krytce nanést silikonový transparentní tmel – neutral a krytku od ostění podpěnit PUR pěnou. 
 
Při omítnutí venkovní špalety, špaleta musí lícovat s vnitřní hranou krytky. Jelikož je nepřípustné, aby byly boční krytky osazeny na parapet pod jiným úhlem než 90˚, nesmí být venkovní špaleta rozevřena.
 
Hloubku (šířku) venkovního parapetu volíme obvykle s ohledem na dostatečnou vzdálenost odkapu stékající vody od fasády. Rozměr měříme od parapetní drážky v rámu okna nebo od parapetní lišty pod rámem okna do hranu omítnuté špalety a vždy připočteme vzdálenost odkapu minimálně 40-60 mm (s dodržením daných šířek).
Montáž venkovních parapetů
Technologický postup montáže venkovních okenních parapetů.
 
Instalace venkovní parapetní desky:
Vysekáním malého žlabu si připravíme špalety pro zapuštění venkovního parapetu.
montaz_venkovnich_parapetu 
 Důkladně očistíme podloží od případných nečistot.
 

Vezmeme parapetní desku, umístíme krytky na kraje parapetu a vložíme parapetní desku do žlabu určeném pro montáž parapetu.
montáž venkovních parapetů 
 
Parapet ukotvíme k oknu šrouby a zakrytujeme plastovými krytkami.
jak přimontovat venkovní parapet      jak přidělat venkovní parapet
 
Nyní si parapetní desku pomocí dřevěných klínků podložíme a vyrovnáme pomocí vodní váhy. Je třeba také dodržet mírný spát směrem od profilu okna, z důvodů dobrého odvodu vody.
položení venkovního parapetu      pokládka venkovního parapetu
 
Pomocí montážní pěny parapetní desku podpěníme. Doporučujeme nízko expanzní pěnu, aby nedošlo k vyboulení parapetní desky. Pro případ doporučujeme parapet zatížit po jeho celé délce.  
instalace parapetu 
 
Na namontované parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro ostatní pracovníky na stavbě.
 
>>>VYBRAT PARAPET<<<
 
 

+420 725 675 675
eshop@blix.cz

Powered by Programia